Tuesday, January 5, 2010

Merealisasi Malaysia Inovatif 2010.Topik U-Wartawan pada kali ini akan berbincang mengenai Malaysia inovatif dan kreatif 2010 yang bakal menjadi topik dan isu utama sepanjang tahun ini. Inovasi membawa erti mengubah, dan memperbaharui yang berkait rapat dengan aktiviti mereka cipta sesuatu idea baru yang membawa kepada suatu transformasi yang berbeza daripada biasa. Inovasi di Malaysia masih lagi ketinggalan berbanding dengan negara-negara lain seperti Jepun dan Amerika Syarikat yang melahirkan ramai pakar yang menjadikan sumber inovasi dan kreativiti sebagai salah satu faktor terpenting dalam sektor pembangunan negara. Sebagai contoh, pembangunan perisian Microsoft, bioteknologi dan teknologi canggih I-Phone dan alat perhubungan komunikasi lain dan sebagainya.

Oleh kerana sumbangan yang besar dan potensi yang boleh diaplikasikan oleh bidang ini, Baru-baru ini, Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi (MOSTI) telah mewar-warkan tahun 2010 sebagai tahun inovatif dan kreatif bagi menggalakkan masyarakat menceburi bidang ini dan menjadi penyumbang pembangunan negara. Selain itu, bajet 2010 yang diumumkan baru-baru ini turut memberi penekanan kepada pembangunan ekonomi yang berasaskan bidang inovasi dan kreatif dalam negara.

Apakah bentuk cabaran yang bakal negara berdepan dalam merealisasikan matlamat ini memandangkan Malaysia masih dikira ‘baru’ dalam mempelopori bidang ini dan apakah pendekatan terbaik yang boleh diaplikasikan oleh semua pihak terlibat bagi melancarkan perjalanan kempen ini sepanjang tahun ini? Juga kongsikan, apakah kesan UTAMA yang bakal kita hadapi sekiranya negara ini tampil gah dalam mempelopori bidang Inovasi dan Kreativiti pada tahun ini?

Kongsikan di U-Wartawan, anda juga wartawan.