Wednesday, July 13, 2011

Budaya Inovasi dan Rekacipta


Salah satu ciri kemajuan sesuatu negara dan invidu yang maju dan berdaya saing adalah keupayaan melakukan rekacipta, penyelidikan dan inovasi. Ia mungkin bukan sesuatu yang boleh diajar tetapi ia sebenarnya boleh dipelajari dan disemai sebagai suatu budaya dan pemikiran. Dalam kehidupan dunia persaingan, keupayaan mencipta, yakni melakukan perubahan dan pembaharuan amat penting dan besar, namun sejaumanakah kita mampu melaksanakannya.Budaya dan kerajinan melalukan cptaan baru memerlukan kita berfikir di luar kotal, berfungsi di luar dimensi dan kerangka pemikiran statik, berupaya memikirkan dan menjangkakan sesuatu yang boleh diterima pakai untuk masa depan. Kejayaan organisasi dan syarikat dalam persaingan dan mendahului menjadi bukti mengapa perlu adanya pemikiran dan budaya rekacipta, inovasi dan penyelidikan, yakni kita tidak sentiasa berpuas hati dengan yang ada, selalu memikirkan kelainan pada sesuatu perkara atau barang yang akhirnya memberi manfaat kepada manusia dan menjadi kejayaan tabdir urus dan komersial.Seperkara lagi yang perlu ditekankan adalah sikap tidak takut gagal kerana rekacipta dan menghasilkan sesuatu yang baru tidak bermula dengan kejayaan sama ada daripada aspek produk atau penerimaan masyarakat, sebagai mesin fotostat pada suatu ketika dulu semasa peringkat awal diperkenalkan, pernah ditolak, tetapi pada akhirnya, kita melihat ia diguna pakai di seluruh dunia hari ini; ia menjadi suatu kejayaan komersial dan industri yang sebenarnya besar dan penting.Selain itu, bagaimana kita mahukan budaya dan pemikiran ini menjadi sebahagian kehidupan rakyat Malaysia. sebaiknya, budaya ini diterap sejak peringkat sekolah dan galakkan diberikan kepada kejayaan melahirkan rekacipta dan inovasi, termasuk melalui pertandingan di semua peringkat, bermula daripada peringkat kampung, taman sehinggalah kebangsaan.Selamat menonton U-Wartawan (Saluran 501) pada Jumaat ini, pukul 10 malam, 15 Julai membawakan topik Budaya Inovasi dan Rekacipta.